Ένα διαδραστικό μάθημα όπου τα παιδιά αναπτύσουν τις μουσικές τους δεξιότητες. Μουσικές έννοιες σχετικά με Οργανογνωσία, Μουσική Σημειογραφία, Ρυθμική Αγωγή, Ιστορία της Μουσικής μεταμορφώνονται σε αφορμές για ένα παιχνίδι μάθησης.

Κλείστε τώρα ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα!