Καλοκαιρινές Καλλιτεχνικές Διαδρομές 2019   Εκφράσου με Τέχνη

Για 7η χρονιά (!!!) στο Μουσικό Παράθυρο για παιδιά προνηπίου έως και Δ’ Δημοτικού.
Από 18 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου.
Καθημερινά από τις 7:00 έως τις 15:50.

Θεματικό Πρόγραμμα Εβδομάδων: στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα κάθε εβδομάδα θα ερευνούμε διαθεματικά το ρόλο, τη θέση, τη σημασία, τη χρήση διαφορετικών στοιχείων στις τέχνες,  :

  • 1η εβδομάδα : Ο Κύκλος & οι Γραμμές στις τέχνες
  • 2η εβδομάδα : Τα Λουλούδια στις τέχνες
  • 3η εβδομάδα : Τα Ζώα στις τέχνες
  • 4η εβδομάδα : Τα Αντικείμενα στις τέχνες
  • 5η εβδομάδα : Ο Άνθρωπος στις τέχνες
  • 6η εβδομάδα :  Η Τεχνολογία στις τέχνες
  • Τελικό τριήμερο : Η Θάλασσα στις τέχνες