Ο επί χρόνια συνεργάτης μας Γιώργος Δελλής αυτήν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 στις 18:30 φέρνει στο Μουσικό Παράθυρο το εκκλησιαστικό όργανο.

Με ειδικά pedal ανάλογα με του εκκλησιαστικού οργάνου θα μετατρέψει τα πλήκτρα του και θα μας εξηγήσει τη λειτουργία του και θα μας παίξει διάφορα χαρακτηριστικά κομμάτια.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ