Στις 22 & 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εαρινές εξετάσεις στο Μουσικό Παράθυρο από το University of West London.

                                                                                                                                                         Καλή επιτυχία σε όλους τους εξεταζόμενους!!