Με τμήμα της Ανάπτυξης Μουσικών Δεξιοτήτων σε ηχογράφηση. Ευχαριστούμε τον Nikos Pitloglou και το ArionMusic Studio για τη φιλοξενία!