Σε λίγη ώρα στο Μουσικό Παράθυρο θα πραγματοποιηθούν οι χειμερινές εξετάσεις από το University of West London.

Καλή επιτυχία σε όλους τους εξεταζόμενους!